Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11:28

Witamy na stronie internetowej Fundacji Wyzwanie Nadzieji. Naszym celem jest pomoc ludziom w wyzwoleniu się od narkotykowego i alkoholowego uzależnienia, pomoc w odnalezieniu zagubionym sensu życia, odbudowaniu systemu wartości, oraz rozbitych rodzin. Chcemy, żeby ludzie przyjeżdżający do nas już nigdy nie uciekali przed życiowymi trudnościami a nauczyli się im przeciwstawiać, żeby zapragnęli innego sposobu życia, niż życie w oszustwie narkotyków i alkoholu, żeby każdy zdruzgotany człowiek odbudował się i poczuł siebie potrzebnym i użytecznym dla społeczeństwa.
Fundacja Wyzwanie Nadzieji jest prowadzona przez osoby, które wcześniej miały problemy z uzależnieniem, a dziś są wolnymi ludzmi i pragną pomagać innym niosąc nadzieję swoją postawą i życiem, że jest możliwe wyrwać się z tego rodzaju problemu. Wolontariuszami są osoby, które na podstawie własnego doświadczenia nabytego przez bezpośredni kontakt z uzależnieniem i procesem wychodzenia z niego, dobrze znają potrzeby, a co za tym idzie metody traktowania osób, które jeszcze są związane przez narkotyki lub alkohol. Naszym drogowskazem jest Biblia – nasze codzienne postępowanie opieramy na prawdzie, szczerości, miłości i wierze. Wierze, że dzięki Jezusowi, oraz Jego pomocy i łasce uda się uwolnić kolejne serce i życie z więzów jakimi jest uzależnienie, tak jak stało się z nami.
Dziś dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy prowadzić nowe życie w wartościach jakie w naszym poprzednim sposobie postępowania były nam zupełnie obce. Jako ludzie wyzwoleni z uzależnienia staramy się pomóc innym, świadcząc jednocześnie swoim życiem, że jest nadzieja i nie można jej stracić, pomimo to wiele rzeczy jednak wydaje się człowiekowi niemożliwych do osiągnięcia, w szczególności jeżeli sprawa tyczy się uwolnienia od narkotyków, alkoholu, hazardu, czy innych rodzajów uzależnień. Jezus powiedział: „U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe” (Ew. Mateusza 19.26), dlatego nie można tracić nadziei, która jest zalążkiem wiary i kotwicą duszy, abyśmy mogli doświadczyć Jego miłości, obecności i mocy musimy zaufać Bogu i oddać nasze problemy w Jego ręce.

Kim jesteśmy

Fundacja „Wyzwanie Nadziei” ma na celu pomoc moralną, kulturalną, materialną i duchową osobom należącym do środowisk marginesowych, w szczególności uzależnionych od narkotyków i środków toksycznych. Pomoc ta będzie miała charakter ochotniczy i bezpłatny i będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej osoby.”
Fundacja „Wyzwanie Nadziei” z siedzibą w 43-220 Bojszowy ul. Szyszkowa 21, woj. śląskie, pow. Bieruńsko-Lędziński, została utworzona 21 kwietnia 2001r. i zarejestrowana dnia 08.01.2002r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079100.

Czynności zapobiegawcze

dopasowane są do różnych warstw społecznych, a w szczególności do dzieci i młodzieży, informowanie na temat problemów wynikających z uzależnień oraz nieprzystosowania społecznego itp.

Zapobieganie przestępczości

poprzez wpływ na osoby, które w przyszłości mogą podejmować działania sprzeczne z prawem

Pomoc w nauce zawodu

osobom, które w chwili obecnej nie mają doświadczenia lub zawodu, w celu ułatwienia im znalezienia pracy w różnych zawodach

Pomoc w powrocie do społeczeństwa

osobom z marginesu społecznego w tym przestępców, którzy wyszli z Zakładów Karnych i którzy są narażeni na powrót do nich, jeżeli nie pomoże się im zmienić sposobu, oraz trybu życia, ofiar narkotyków, alkoholu bądź jakiegokolwiek innego rodzaju uzależnienia.Program

Fundacja Wyzwanie Nadzieji oferuje możliwość przystąpienia w sposób natychmiastowy i bezpłatny wszystkim osobom, które potrzebują pomocy i zgłoszą swoją inicjatywę wolontariuszom Fundacji. Aby móc dołączyć do Fundacji należy zgłosić się telefonicznie lub osobiście w jednym z domów stacjonarnych Ośrodek Reto, w celu poznania wszelkich warunków pobytu. Każdy z domów stacjonarnych dysponuje linią telefoniczną dostępną 24h.

Pobyt bezpłatny

Pobyt w domach stacjonarnych jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Dokumenty

Zawsze jeżeli jest to możliwe należy zgłosić swój stan zdrowia, okazać dokumenty tożsamości, oraz historię prawną.

Syndrom abystynecji

Podczas syndromu abstynecji osoba pozostanie pod ścisłą opieką wolontariuszy, bez wyjścia z terenu domu stacjonarnego.

Substancje

Nie zezwala się na spożywanie żadnej substancji toksycznej, tj. narkotyki, alkohol, tytoń etc.

Opieka

Osoba będzie pod opieką monitora-wolontariusza podczas pobytu w Fundacji.

Aktywność

Osoba będzie uczestniczyła, jeżeli stan zdrowia mu zezwala w różnych aktywnościach domu stacjonarnego.

Fundacja Wyzwanie Nadzieji w obiektywie

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Szyszkowa 21
Tel/fax 32 218 97 33

Warszawa
tel. 788 725 446
tel. 22 717 81 92
reto.polska@reto.com.pl

Inne kraje